Certificat

Classe de durabilitat 1 i classe d'ús 4

Classe de durabilitat 1 i classe d'ús 41
Classe de durabilitat 1 i classe d'ús 42

Reacció al foc (coberta)

Reacció al foc (coberta)1
Reacció al foc (coberta)2

Resistència al lliscament

Resistència al lliscament 1
Resistència al lliscament 2

FSC

Reacció al foc (paret)

Emissió de formaldehid

FSC
Reacció al foc (paret)
Emissió de formaldehid